IT'S TOPOSSIBLE

Intrebari

INTREBARI

Intrebari uzuale

Ce este cadastrul, ce este intabularea?

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.

Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Pe scurt, inscrierea in Cartea Funciara (intabularea) unui imobil, are aceeasi functie ca si cartea de identitate pentru o persoana.

In prezent, cadastrul si intabularea nu se pot face separat. Documentatiile cadastrale se inscriu automat in Cartea Funciara.

Cand avem nevoie de cadastru si intabulare?

Cadastrul si intabularea sunt necesare pentru actele notariale, atunci cand vrem sa instrainam imobilul (vanzare-cumparare, donatie, schimb, etc), in momentul in care se doreste ipotecarea imobilului (atunci cand vrem sa facem un credit ipotecar si sa garantam cu imobilul), cat si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului.

Costurile necesare intocmirii cadastrului si intabularii sunt impartite in doua: onorariul perceput de firma care intocmeste documentatia cadastrala si taxa perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Pasii necesari efectuarii cadastrului si a intabularii. Ce faceti Dvs, ce facem noi?

Dvs. va ocupati de obtinerea actelor necesare pentru cadastru si intabulare, care pot fi obtinute numai de catre proprietar sau imputernicitii notariali ai acestuia (nu pot fi obtinute de catre firma de cadastru), iar noi ne ocupam de restul:

– in momentul in care aveti toate actele necesare pentru cadastru si intabulare, se stabileste telefonic o intalnire fie la biroul nostru, fie de regula direct la imobilul Dvs, unde se fac masuratori, se completeaza cererile tip pentru cadastru si intabulare (precum si un Contract in care se mentioneaza onorariul, avansul achitat, taxele achitate, actele puse la dispozitie) si se elibereaza chitanta pentru avans. Percepem avans jumatate din onorariu + taxa OCPI, chitanta pentru taxa OCPI urmand a fi predata ulterior proprietarului;

– intocmim o documentatie care va contine o parte tehnica (schite, planuri, calcule, memoriu tehnic, etc) si o parte juridica (actele de proprietate, Certificatul fiscal, Declaratii notariale, etc);

– depunem documentatia la Oficiul de Cadastru, imobilul primeste numar cadastral (in urma unei verificari tehnice efectuate de un inspector cadastru de specialitate) si apoi documentatia este trimisa la Biroul de Carte Funciara, unde imobilul este inscris in Cartea Funciara (in urma unei verificari juridice efectuate de un registrator de Carte Funciara). Dupa intabularea in Cartea Funciara, dosarul este trimis inapoi la Oficiul de Cadastru;

– ridicam documentatia cadastrala avizata de la Oficiul de Cadastru si o predam proprietarului la sediul biroului nostru.

Actele de proprietate in copii legalizate, care au stat la baza dosarului cadastral, nu se restituie proprietarului, ele se arhiveaza la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, constituind dovada intabularii.

Pot aparea costuri suplimentare atunci cand facem cadastru si intabulare?

Da, in urmatoarele situatii:

– atunci cand detinem imobilul in baza unui Certificat de mostenire sau a unei Sentinte civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langa cei 120 RON (taxa in regim normal), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 600 RON + 0,75% (urgenta);

– atunci cand in fostele Registre de Transcriptiuni si inscriptiuni avem inscrisa o sarcina (ipoteca, sulta, uzufruct viager, etc) asupra imobilului, Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 60 RON (regim normal) sau 300 RON (urgenta) pentru radierea ipotecii;

– atunci cand imobilul este detinut in baza Legii 112 / 1995 si cand pentru intreg imobilul nu exista ridicare topografica pentru teren si/sau nu exista Carte Funciara Colectiva deschisa.

Este posibil ca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sa respinga cererea de intabulare?

Da, in urmatoarele situatii:

– daca din diverse motive proprietarul n-a stiut ca exista deja cadastru pentru proprietatea sa si se depune cerere de atribuire numar cadastral si intabulare in Cartea Funciara;

– daca registratorul constata ca actele depuse in justificarea cererii de inscriere in cartea funciara, nu intrunesc conditiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o incheiere motivata (pe scurt: acte gresite, incomplete sau care nu fac dovada proprietatii imobilului);

– in cazul terenurilor cu sau fara constructii, daca exista suprapuneri cu vecinii in baza de date a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Termenul de avizare cadastru se poate prelungi?

Da, in urmatoarele situatii:

– in urma unei note de completare din partea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dupa completarea respectiva, termenul de solutionare a dosarului cadastral se va decala / recalcula;

– fara un motiv anume, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara poate intarzia solutionarea dosarelor cadastrale. Garantam termenul de executie pentru masuratori si termenul de depunere a dosarului la OCPI, NU garantam termenul de avizare. Termenele de avizare sunt garantate de catre OCPI.

Ce documente se vor preda beneficiarului la incheierea lucrarii de cadastru?

In cazul apartamentelor:

– Incheierea de intabulare in Cartea Funciara;

– Extrasul de Carte Funciara pentru informare;

– Releveu apartament.

In cazul terenurilor:

– Incheierea de intabulare in Cartea Funciara;

– Extrasul de Carte Funciara pentru informare;

– Plan de amplasament si delimitare a imobilului;

– Relevee (in cazul terenurilor cu constructii sau a intabularii c-tiilor noi).

Cand este nevoie de o lucrare de aviz tehnic pentru obtinerea numarului postal?

In In situatia in care un bun imobil din intravilan se dezmembreaza in minim alte 2 bunuri imobile, aceste noi imobile vor trebui sa primeasca un nou numar postal. Pentru acest lucru este necesara avizarea de catre OCPI a unei documentatii intocmite de o persoana autorizata de catre OCPI.

Care sunt tarifele si cand se achita onorariul convenit si taxele OCPI?

Taxele se achita dupa semnarea contractului odata cu avansul din onorariu.


Onorariul se achita astfel:

50% la semnarea contractului;

50% la predarea lucrarii (incheierii de intabulare si exstras de CF impreuna cu Planul de amplasament si delimitare al corpului de proprietate.

Ce documente se realizeaza in cadrul tarifului perceput?

Documentatia se executa in conformitate cu Ordinul 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara cu modificarile si completarile ulterioare.