IT'S TOPOSSIBLE

Cadastru

CADASTRU

Pe langa realizarea lucrarilor si masuratorilor topografice necesare - relevee, planuri, schite, expertii nostrii va ajuta la intocmirea dosarelor pentru obtinerea numarului cadastral, necesar intabularii in Cartea funciara precum si depunerea acestuia la ANCPI.

Acte necesare cadastru / intabulare
Pentru realizarea documentatiei aveti nevoie de urmatoarele acte:

Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vanzare-Cumparare, Proces verbal de Predare-Primire in cazul in care imobilul a fost cumparat de la stat, Sentinta Civila, Certificat de Mostenitor, Act de donatie,etc.) - in doua copii din care una legalizata.;
Certificat Fiscal pentru Cadastru si Intabulare;
Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii;
Cerere tip completata si semnata de proprietar – pusa la dispozitie de expertul autorizat;
Declaratie privind limitele proprietatii pentru care se executa masuratorile – pusa la dispozitie de expertul autorizat;
Cerere de inregistrare in Cartea Funciara - pusa la dispozitie de expertul autorizat;

Lucrarile topografice si de intabulare sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de
Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara


Actele necesare pentru realizarea documentatiei in cazul lucrarilor topografice:

Copie de pe actul de proprietate al imobilului;
Schita anexata actului de proprietate – daca aceasta exista;
Copie de pe documentatia cadastrala (Plan de amplasament si delimitare, Fisa corpului de proprietate);
Actele de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - in doua copii;

Dispunem de echipamentele topografice moderne si performante iar calitatea lucrarilor este garantata de experienta expertilor nostri.

Lucrarile topografice sau cadastrale sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara