IT'S TOPOSSIBLE

Topografie

TOPOGRAFIE

TOPO LAND CONSULT S.R.L.

Intocmeste planuri cadastrale si elaboreaza documentatii topocadastrale conform HG 834/1991: Intocmirea documentatiei pentru obtinerea numarului cadastral provizoriu necesar la inscrierea in Cartea Funciara Documentatii topocadastrale necesare studiilor din domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului.


Lucrari de cadastru general si de specialitate Documentatii pentru scoaterea definitiva din circuitul agricol a terenurilor aflate in extravilan Planuri cadastrale digitale Planuri de amplasament si delimitare a corpului de proprietate.


Relevee Proiecte parcelare Realizeaza studii topografice si transpune in teren proiecte pentru amplasamente de constructii civile, industriale, cai de comunicatii si telefonie GSM. Realizarea Retelei Topografice de Constructii (RTC).


Trasarea contururilor cladirilor in cadrul complexului.

Trasarea axelor si cotelor din proiect.

Masuratori si calcule pentru determinarea volumului de pamant excavat / umplutura 


Nivelment de mica si mare precizie Urmarirea comportarii in timp a constructiilor Ridicari topografice pentru proiecte de infrastructura.


Planuri de situatie incluzand curbe de nivel Profile longitudinale si transversale Plan de situatie la platforme industriale.


Impachetarea informatiei in format GIS Masuratori pentru determinarea volumelor de excavatie.


Monitorizare volumetrica periodica a carierelor Modelare predictiva in vederea determinarii volumelor ramase pentru exploatare in balastiere si cariere.


Urmarirea deformarii suprafetei topografice ca urmare a deplasarii solului si/sau subteranului.  


Tehnica masuratorilor GPS pentru determinarea coordonatele punctelor de interes cu precizie ridicata, indiferent de locatie, intr-un timp mult mai scurt fata de tehnicile traditionale.

- Determinarea rapida si exacta a coordonatelor X,Y

- indesirea retelelor geodezice

- Determinarea limitelor de proprietate - agricole, forestiere etc

- Delimitarea zonelor de interes - lacuri, limite de paduri, terenuri agricole etc

- Monitorizarea constructiilor

Lucrarile topografice sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara